WAT IS STEVIA?

Wat is Stevia, Stevia is de korte benaming van de Stevia plant en de daaruit afgeleide zoetstoffen. Er worden vele goede eigenschappen toegedicht aan de stoffen uit de Stevia plant.

Zoetstoffen op basis van Stevia rebaudiana worden met name in Japan als zoetstof gebruikt. Hoewel de plant in de landen van herkomst al eeuwen wordt gebruikt als zoetstof, was toepassing ervan in geconcentreerde vorm (stevioside of rebaudioside) in levensmiddelen tot 2011 niet toegestaan in de Europese Unie, uitgezonderd Frankrijk. Dit omdat de veiligheid van stevia volgens de Wetenschappelijke voedingsmiddelencommissie van de Europese Unie niet vaststond.

 

 

Wat zijn Steviolglycosiden

Steviolglycosiden is de benaming voor een mengsel van zoetstoffen, die gewonnen worden uit de steviaplant (Stevia rebaudiana).
Stevioside en rebaudiosiden zijn de belangrijkste bestanddelen die in de bladeren van de steviaplant worden gevonden. Deze steviolglycosiden mogen als zoetstoffen worden gebruikt.
Steviolglycosiden in Europa
De Franse overheid heeft in 2009 het aan stevioside verwante rebaudioside A officieel toegestaan als zoetstof. In 2010 heeft de EFSA het gebruik van steviolglycosiden als zoetstof in voedingssmiddelen als veilig beoordeeld. Eind 2011 werden steviolglycosiden opgenomen in de Europese lijst van voedingsadditieven, met E-nummer E960, waardoor Stevia sindsdien aan een opmars begonnen is.

Via deze link kunt u de EU Verordening nalezen met betrekking tot de toelating van Stevia extracten voor de Europese markt.

Verordening (EU) Nr. 1131/2011 van 11 november 2011

 

 

Steviolglycosiden in andere landen

In Japan, China, Zuid-Korea en Brazilië zijn steviolglycosides al lang toegestaan voor inwendig gebruik. In het oorsprongsgebied van de steviaplant, de grensstreek tussen Paraguay en Brazilië maakt de wetgever geen probleem van het gebruik van stevia-extract als zoetmiddel dat daar al een eeuwenlange traditie heeft. In Nederland zijn inmiddels ook diverse producten op de markt die gezoet zijn met steviolglycosiden.

 

 

Stevioside

Stevioside is een natuurlijke zoetstof, gewonnen uit het blad van de stevia-plant (Stevia rebaudiana). Stevioside heeft een sterke zoetkracht (tot 200 maal sterker dan suiker), en heeft nauwelijks calorieën, levert dus nagenoeg geen energie. Het is een van de componenten van de steviol glycosides, die sinds 2011 zijn toegestaan als zoetstof (E960) in de EU. In bepaalde onderzoeken is het vooral Stevioside dat positieve eigenschappen heeft, meer nog dan Rebaudioside.

 

 

Rebaudioside 

Rebaudioside is de naam van een zestal diterpeenglycosiden (rebaudioside A tot F), die gevonden worden in de bladeren van de plant Stevia rebaudiana.
Rebaudioside A is, op stevioside na, de meest voorkomende van de verschillende glycosides in stevia. Het is ongeveer 400 keer zo zoet als gewone sucrose (suiker). Doordat rebaudioside procentueel minder voorkomt in het blad is de prijs ervan hoger. Rebaudioside wordt doorgaans aangeduid met een percentage erachter. Zo kunt u bijvoorbeeld de aanduiding RA98 tegenkomen. De afkorting RA staat voor RebaudiosideA en 98 voor de concentratie.
In dit voorbeeld bestaat het product voor 98% uit RA.

 

 

400 x zoeter

Daar staat dan weer tegenover dat van RA98 een erg geringe hoeveelheid benodigd is in vergelijking met normale suiker. Gaat u maar na, RA98 is ca 400 keer zoeter. Dus 1 kg RA98 staat gelijk aan 400 kg(!) suiker. Vaak wordt daarom RA98 vermengd met hulpstoffen, om een betere doseerbaarheid te verkrijgen. Belangrijk is dat deze hulpstoffen ook natuurlijk zijn of afgeleid van natuurlijke stoffen en niet chemisch, het voordeel van een natuurlijk product wordt anders teniet gedaan door de toevoegingen. De doseerbaarheid van deze vorm kan ene probleem zijn, de doseringen zijn snel te hoog. Steviolglycosiden bestaan uit een mengvorm van Stevioside en Rebaudioside.